ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

  
Харківський національний університет радіоелектроніки - один з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні. ХНУРЕ заснований ще в 1930 році. У наш час ХНУРЕ - це динамічно розвивається ВНЗ. Науково-педагогічний і науково-технічний потенціал ХНУРЕ у сфері радіоелектроніки, інформаційних технологій, телекомунікацій та обчислювальної техніки значно перевершує подібні навчальні заклади в Україні та СНД. Сьогодні в ХНУРЕ навчається понад 12000 студентів, які здобувають освіту за сорока спеціальностями. Харківський інститут радіоелектроніки в числі перших серед ВНЗ України розвинув і впровадив дистанційні методи навчання. За ініціативою ХНУРЕ для об'єднання і координації взаємодії з іншими навчальними закладами в нашій країні та країнах СНД створена асоціація дистанційної освіти. Коштовністю Харківського національного університету радіолектронікі є викладачі високої кваліфікації. Серед них - близько 170 докторів наук і професорів, понад чотириста кандидатів наук і доцентів. Високоякісне навчання і розвинені міжнародні зв'язки ХНУРЕ надають студентам, аспірантам та викладачам можливість пройти навчання та стажування в престижних університетах по всьому світу.

 ХНУРЕ є координаційним центром розвитку науки в галузі радіоелектроніки. Наукові досягнення ХНУРЕ придбали популярність не тільки в нашій країні, але і за її межами. Харківський національний університет радіоелектроніки за роки незалежності України сформував більше половини з трьох десятків відомих наукових шкіл. На базі університету здійснює свою діяльність Міжнародна академія наук прикладної радіоелектроніки, заснована в Харкові в 1992 році.


НАУКОВА  БІБЛІОТЕКА ХНУРЕ


Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки - сучасний центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів вищого навчального закладу, сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, розвитку здібностей користувачів до самоосвіти та адаптації в інформаційному суспільстві, гармонійному розвитку особистості, залученню студентів та співробітників університету до скарбів української та світової культури.Бібліотека ХНУРЕ є учасником корпоративних проектів, завдяки чому користувачі мають доступи до світових баз даних, онлайнових періодичним виданням і різних інформаційних ресурсів інших бібліотек і організацій:

     Інформатіо-консорціум (всеукраїнський)
     ElibUkr (всеукраїнський)         "Електронна бібліотека України"
     Єдина картка читача бібліотек вузів Харкова
     Зведений каталог Харкова
     Метабібліографія Харківщини
     Віртуальна довідкова служба    ХарковаGoogle Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.